Vilka starthänder bör man spela?

Innan vi börjar lista hur man bör spela i olika startsituationer vill jag reda ut lite begrepp. När man pratar om kort, exempelvis ens två hålkort så är inte det väsentliga huruvida man har en hjärter och en klöver, utan man skiljer på om korten har samma eller inte samma valör.

På engelska blir då detta antingen att korten är suited eller off-suited och här nedan ser ni exempelvis:
hA hJ , sK dQ
Där första paret representerar AJs, dvs Ace Jack suited och det andra paret är KQo, dvs King Queen off.

Innan vi börjar med vår rekommendation så måste vi nämna att man delar in ett 10-bord i tre delar. Tidig position är 3 steg till vänster om dealer button. Mellan position är 3 steg till vänster om Tidig position och Sen position är övriga positioner.

Denna rekommendation av starthänder bygger på att ingen har höjd innan det är din tur, undantag för Re-Raise då vi förutsätter att någon måste ha höjt för att du ska kunna re-raisa. Du bör ha som tumregel att aldrig spela en hand som inte finns i mallen, snarare tvärtom, du bör kasta ett antal av dessa händer i takt med att folk ökar före dig.

Exempelvis de tre händer som finns under Tidig position, Re-raise är de enda du bör spela om det är höjt 3 ggr före dig och händer med AXs där X är ganska lågt kan du också slänga så fort någon höjt före dig. Av utrymmesskäl orkar jag inte lista samtliga rekommendationer under samtliga förhållanden utan se detta som en mall där du bara kan ta bort händer och aldrig lägga till några.

Observera att vissa par skiljs åt med kommatecken och vissa med bindestreck!

Tidig position

Re-Raise:
hA cAhJ cJ
hA hK
Raise:
sA dK , hK hQ
hA hQ , sA dQ
hA hJ
Call:
h10 c10h7 c7
hK hJ , hQ hJ
hJ h10 , sK dQ
hA h10 , hA h9
Folda allt annat.

Mellan position

Re-Raise:
hA cAhJ cJ
hA hK , sA dK
hA hQ , hA cQ
Raise:
h10 c10h8 c8
hA hJ , hA sJ
hA h10 , hA s10
hK hQ , sK dQ
hQ hJ
Call:
h7 c7h5 c5
cA c8cA c2
dQ d10dJ d9
sJ s10s9 s8
hK h10hK h8
sK d10 , sQ d10
sK dJ
Folda allt annat.

Sen position

Re-Raise:
hA cAhJ cJ
  ,  
hA hK , sA dK
hA hQ , hA cQ
Raise:
h10 c10h8 c8
hA hJ , hA sJ
hA h10 , hA s10
hA h9 ,hA s9
hK hQ , sK dQ
hQ hJ
Call:
h7 c7h5 c5
cA c8cA c2
cK c10cK c7
sJ s10s9 s8
hK h10hK h8
sK d10 , sQ d10
sK dJ
Folda allt annat.

Det syns ganska tydligt här att position har stor betydelse för vilka händer som är värda att spela. Förslagsvis lämnar du fönstret öppet i bakgrunden när du spelar tills du lärt dig att komma ihåg ungefär vad som gäller. Viktigt att notera att om du följer detta så spelar du ungefär 1 / 10 händer, vilket i sin tur kan bli långtråkigt i längden och då är det bra att ta en paus för att undvika tilt och spela andra händer du inte borde spela.

En varning för dominerade händer. Säg att du har K7 och träffar en Kung på floppen och får högsta par. I ett sådant läge finns det all anledning att vara uppmärksam om någon satsar då du mycket troligt är dominerad, dvs, någon annan har också en Kung men med bättre kicker och det du bör göra i ett sådant läge om den känslan kommer är såklart att lägga dig, trots att du har högsta paret.

Det tål att påpekas att folk har lite varierande åsikter gällande starthänder men skillnaderna är inte speciellt stora. Dessa är i grunden tagna från Lee Jones – Winning Low Limit Hold’Em där jag även tagit bort några av de händer han föreslår för att ge en ännu tightare rekommendation.

Läs fler pokertips.

Det här inlägget publicerades Friday 10 August, 2007 kl. 19:25. Du kan följa kommentarer genom RSS 2.0. Du kan hoppa till slutet och lämna en kommentar. Pingar är avstängda just nu.

Lämna en kommentar