Om Freeroll.se

Sidan freeroll.se uppdateras allt eftersom vi hinner skriva olika guider och när vi hittar nya freerolls. Syftet med sidan är dels ett genuint intresse hos oss bakom den för både webbskapande och Texas Hold’em, dels en förhoppning om att bli bättre pokerspelare i och med alla diskussioner som uppkommer och all re-search som görs. Sidan bedrivs utan vinstsyfte som ett hobbyprojekt, därav de stundtals långa och ibland oregelbundna perioder mellan uppdateringar.

Cookie-information

Cookies (kakor) är textfiler som lagrar små mängder data. Det kan vara saker som vilka sidor på våran webbplats du har besökt och även vilka annonser du sett osv. Just nu använder vi bara Session-cookies för att räkna antalet aktiva besökare för stunden och dessa är helt ofarliga för din dator.

Disclaimer

Freeroll.se ger på webbplatsen mängder av tips, strategiförslag och flera ingående rekommendationer på hur man bör spela Texas Hold’em för att vinna pengar på lång sikt. Alla dessa rekommendationer, tips och förslag är att betrakta just som förslag och rekommendationer och bör av den enskilde kritiskt betraktas innan denne använder våra strategier. Vi ger inga som helst garantier på att du kommer att vinna pengar genom att spela så som vi föreskriver. Vi garanterar inte heller att det är en optimal speltaktik vi argumenterar för på våra sidor, statistiskt sett, och vi avtar oss i och med detta allt eventuellt ansvar och alla följder som kan tänkas uppkomma efter att du har läst våra rekommendationer. Du måste själv kritiskt granska alla tips du får innan du tillämpar dem!

Vår förhoppning med sidan är att kunna bidra med kunskap, för att kunna hjälpa nya spelare att få en bättre start än de annars skulle ha fått och på sikt kanske vi tillsammans kan få igång diskussioner om poker, som är givande för alla parter.

Mycket nöje!